Dirigent

SVUK:s dirigent har alltid en hög konstnärlig och pedagogisk nivå och anlitas på tre år. Hösten 2021 påbörjade vi ett nytt projekt och nuvarande dirigent är Maria Goundorina.

Maria Goundorina

Maria Goundorina, eller Masja som hon även kallas, kommer ursprungligen från Novosskolniki i Ryssland, där hennes intresse för körmusik föddes i en barnkör vid sju års ålder. Hon inledde sina musikstudier vid Ippolitov-Ivanovs musikhögskola och Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva. Efter avslutade diplomstudier där studerade hon vidare vid Wiens universitet.

År 2005 flyttade Maria Goundorina till Stockholm för att studera kördirigering under Anders Eby vid Kungliga Musikhögskolan. Hon tog sin svenska examen i kördirigering vid KMH våren 2008.

År 2004 var Maria en av finalisterna i Wien Competition for Young Choir Conductors, där hon även mottog priset för ”Bästa tolkning av ett romantiskt verk”. År 2007 tilldelades hon Eric Ericsons resestipendium, och 2009 var hon en av finalisterna i den internationella dirigenttävlingen The Eric Ericson Award.

I november 2009 valdes Maria Goundorina till ny sånganförare för Allmänna Sången och blev därigenom körens 27:e dirigent. Sedan 2015 undervisar Maria i körsång vid Adolf Fredriks Musikklasser. Hon undervisar även i kördirigering och körsång samt föreläser vid kurser om rysk konstmusik i Österrike, Tyskland, Holland och Sverige.

Maria Goundorina
Tidigare dirigenter
Erik Westberg
2018-2021
Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå. Med Musikhögskolans kammar…
Cecilia Martin-Löf
2016-2018
Cecilia Martin-Löf ansvarar till vardags för körverksamheten vid Lunds universitet och undervisar i kördirigering vid Mu…
Fredrik Winberg
2013-2016
Fredrik Winberg undervisar vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm där han även leder välrenommerade Adolf Fredriks …
Karin Oldgren
2011-2012
Karin Oldgren är kyrkomusiker i Engelbrekts församling, Stockholm. Hon leder, och har lett, en rad välrenommerade körer.…
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »