Dirigent

Dirigenten har alltid en hög konstnärlig och pedagogisk nivå och anlitas på tre år. Oktober 2018 påbörjade vi ett nytt projekt och nuvarande dirigent är professor Erik Westberg.

Erik Westberg

Erik Westberg, körprofessorSedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå. Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 40-tal internationella turnéer.

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

Erik Westberg var idégivare till millennieprojektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen.

Barents körcentrum, som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.

Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. Han har även mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun.

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet “Excellence in Teaching” och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Tidigare dirigenter

Cecilia Martin-Löf

Cecilia Martin-Löf

2016-2018

Cecilia Martin-Löf ansvarar till vardags för körverksamheten vid Lunds universitet och undervisar i kördirigering vid Musikhögskolan i Malmö.
Fredrik Winberg

Fredrik Winberg

2013-2016

Fredrik Winberg undervisar vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm där han även leder välrenommerade Adolf Fredriks Flickkör. Han är också musikalisk ledare för Rikskören Pro Musica och Västerås kammarkör.
Karin Oldgren

Karin Oldgren

2011-2012

Karin Oldgren är kyrkomusiker i Engelbrekts församling, Stockholm. Hon leder, och har lett, en rad välrenommerade körer. Hon har även varit lektor i kördirigering och Director Musices vid Musikhögskolan i Örebro.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram