Sök till SVUK

VEM KAN SÖKA?
Körvana sångare mellan 16 och 25 år.

HUR OFTA SES KÖREN?
SVUK ses för internat, festivaler, internationella samarbeten eller resor ca 3-4 gånger per år.

NÄR KAN MAN SÖKA?
SVUK tar kontinuerligt emot förfrågningar och ansökningar.

HUR SÖKER MAN?
Fyll i formuläret på denna sida + skicka in tre video- eller ljudfiler (kvaliteten från mobil inspelning räcker oftast):

  1. sjung valfri sång a cappella
  2. sjung din stämma ur ett välkänt körstycke, även denna a cappella.
  3. visa ditt röstomfång. Detta kan t.ex. vara att du sjunger två stycken övningar i skalor; en där du går ner och visar din lägsta ton och en där du går upp och visar din högsta ton.

Är dina filer tyngre än 6 MB? Kontakta vår producent Lotta!

VAD BEDÖMS?
Vi bedömer din röstkvalitet, röstbehandling och tonbildning. Även den notläsningsförmåga du uppgett tas med i bedömningen.
Du som avlägger ett godkänt digitalt prov kommer att kallas till ett provinternat med ytterligare testmoment på plats.

Ytterligare information om kören och dess verksamhet kan fås av UNGiKÖR:s verksamhetsledare Lotta Wilund: 0708-63 99 39 eller provsjungning@sverigesungdomskor.se.

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »