Sök till SVUK

Vem kan söka?
Körvana sångare mellan 16 och 25 år.
Hur ofta ses kören?
SVUK ses för internat, festivaler eller resor ca 3-4 gånger per år.
När kan man söka?
SVUK tar kontinuerligt emot förfrågningar och ansökningar.
Hur söker man?
Fyll i formuläret på denna sida + skicka in två ljudfiler (kvaliteten från ett inspelat röstmemo räcker oftast):
  1. sjung valfri sång a cappella
  2. sjung din stämma ur ett välkänt körstycke, även denna a cappella.
Är dina filer tyngre än 6 MB? Kontakta Lotta!
Vad bedöms?
Vi bedömer din röstkvalitet, röstbehandling och tonbildning. Även den notläsningsförmåga du uppgett tas med i bedömningen. Ytterligare information om kören och dess verksamhet kan fås av UNGiKÖR:s verksamhetsledare Lotta Wilund: 0708-63 99 39 eller provsjungning@sverigesungdomskor.se.
Anmälan

NOTLÄSNINGSFÖRMÅGA*
Uppskatta hur duktig du är på att läsa noter på en 5-gradig skala där 1=kan inte läsa noter.

TAR DU REGELBUNDET SÅNGLEKTIONER?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram