Cecilia Martin-Löf

Ledde SVUK: år 2016-2018

Cecilia Martin-Löf ansvarar till vardags för körverksamheten vid Lunds universitet och undervisar i kördirigering vid Musikhögskolan i Malmö.

Cecilia Martin-Löf
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »