Karin Oldgren

Ledde SVUK: år 2011-2012

Karin Oldgren är kyrkomusiker i Engelbrekts församling, Stockholm. Hon leder, och har lett, en rad välrenommerade körer. Hon har även varit lektor i kördirigering och Director Musices vid Musikhögskolan i Örebro.
Hon utsågs år 2019 till Årets körledare av Föreningen Sveriges Körledare.

Karin Oldgren
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »