Fredrik Winberg

Ledde SVUK: år 2013-2016

Fredrik Winberg undervisar vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm där han även leder välrenommerade Adolf Fredriks Flickkör. Han är också musikalisk ledare för Rikskören Pro Musica och Västerås kammarkör.

Fredrik Winberg
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »