Maria Goundorina

Ledde SVUK: år 2021-2024

Maria Goundorina, eller Masja som hon även kallas, kommer ursprungligen från Novosskolniki i Ryssland, där hennes intresse för körmusik föddes i en barnkör vid sju års ålder. Hon inledde sina musikstudier vid Ippolitov-Ivanovs musikhögskola och Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva. Efter avslutade diplomstudier där studerade hon vidare vid Wiens universitet.

År 2005 flyttade Maria Goundorina till Stockholm för att studera kördirigering under Anders Eby vid Kungliga Musikhögskolan. Hon tog sin svenska examen i kördirigering vid KMH våren 2008.

År 2004 var Maria en av finalisterna i Wien Competition for Young Choir Conductors, där hon även mottog priset för ”Bästa tolkning av ett romantiskt verk”. År 2007 tilldelades hon Eric Ericsons resestipendium, och 2009 var hon en av finalisterna i den internationella dirigenttävlingen The Eric Ericson Award.

I november 2009 valdes Maria Goundorina till ny sånganförare för Allmänna Sången och blev därigenom körens 27:e dirigent. Sedan 2015 undervisar Maria i körsång vid Adolf Fredriks Musikklasser. Hon undervisar även i kördirigering och körsång samt föreläser vid kurser om rysk konstmusik i Österrike, Tyskland, Holland och Sverige.

Maria Goundorina
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »