Erik Westberg

Ledde SVUK: år 2018-2021

Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå. Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 40-tal internationella turnéer.

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

Erik Westberg var idégivare till millennieprojektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen.

Barents körcentrum, som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.

Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. Han har även mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun.

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet “Excellence in Teaching” och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Erik Westberg
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »