Suce för samarbetet med Radiokören

I januari 2023 var Sveriges Ungdomskör åter inbjudna till ett samarbete med Radiokören.I samband med det inleddes en ny produktionsperiod där musik av bl a Francis Poulenc, Anna-Karin Klockar, Agneta Sköld, Nana Forte med flera på stod på repertoaren. 11-12 november höll SVUK ett repetitionsinternat i Uppsala inför mötet. 19-21 januari 2023 sammanstrålade sedan SVUK […]

A Voice for Humanity

Nytt körsångsprojekt lyfter fram barn och ungdomars hälsa “A Voice for Humanity” är titel på tre nyligen släppta inspelningar med Sveriges Ungdomskör. ­Musiken, som är resultatet av ett omfattande konstnärligt projekt, finns nu på Spotify och iTunes. Projektet inleddes hösten 2018 då det initierades av organisationen SIGHT (Student Organization Networks) ­tillsammans med ­dirigent Erik Westberg, Kungl. Vetenskapsakademien och […]

Projektet ”Voices 4 Health”

Erik Westberg repar med Sveriges Ungdomskör

Hösten 2018 inleddes att samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och organisationen SIGHT kring att uppmärksamma ungas hälsa runt om i världen idag. Under tidig höst mynnade projektarbete ut i två beställningsverk med texter i ämnet, författade av unga studenter:”Voices 4 Health” av prof. Jan Sandström och ”Letters to a familiar stranger” av Kristin Boussard.Verken uruppfördes vid […]