Projektet ”Voices 4 Health”

Hösten 2018 inleddes att samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien och organisationen SIGHT kring att uppmärksamma ungas hälsa runt om i världen idag.

Under tidig höst mynnade projektarbete ut i två beställningsverk med texter i ämnet, författade av unga studenter:
”Voices 4 Health” av prof. Jan Sandström och ”Letters to a familiar stranger” av Kristin Boussard.
Verken uruppfördes vid prisutdelningsgalan SIGHT Awards i november 2018, där även kompositören och pianisten Stefan Nilsson var starkt bidragande i den kreativa processen.

Sveriges Ungdomskör var i alla högsta grad involverade i detta konstnärliga och pedagogiska projekt och i utarbetandet av de nya verken. Studenternas texter i de nyskrivna styckena väver samman de ambitiösa målen ur FN:s Agenda 2030, med speciell inriktning på nya generationer, deras hälsa och utveckling med ungdomarnas vardagsliv i Sverige idag. Körmedlemmarna är, och kommer även fortsättningsvis att vara, med om konstnärliga uppföranden där de nyskrivna texterna och musikstyckena är centrala delar i förmedlandet av budskapet om vad som finns att göra för ungdomars hälsa idag.

Genom ett nära samarbete mellan dirigent, tonsättare, textförfattare och körsångarna har de fått kunskap och erfarenhet av musikaliskt skapande på mycket hög nivå. Mötet med publiken har varit och är alltid en viktig parameter liksom den inspelning av verken som gjordes i april 2019. Ett viktigt mål med en konstnärliga delen av projektet var att innehållet i agendan genom mötet mellan Sveriges Ungdomskör, Erik Westberg och kompositörerna skulle resultera i ett konstnärligt material som, förutom att det framfördes i november 2018, även ska komma att  förvaltas för vidare spridning och användning framgent.

I det aktuella projektet “Voices 4 Health del II ”, som planeras till vår och sommar 2019,  ligger allt fokus på att ta med och presentera det utarbetade, konstnärliga resultatet till norra Sverige genom inspelning av beställningsverken i Studio Acusticum i april samt hålla konserter i Luleå och Piteå i juni 2019. Det är av yttersta vikt för UNGiKÖR och Sveriges Ungdomskör under ledning av professor Erik Westberg att stora delar av Sverige får ta del av detta angelägna projekt.

rep med Sveriges Ungdomskör
En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »