Suce för samarbetet med Radiokören

I januari 2023 var Sveriges Ungdomskör åter inbjudna till ett samarbete med Radiokören.
I samband med det inleddes en ny produktionsperiod där musik av bl a Francis Poulenc, Anna-Karin Klockar, Agneta Sköld, Nana Forte med flera på stod på repertoaren.

11-12 november höll SVUK ett repetitionsinternat i Uppsala inför mötet.
19-21 januari 2023 sammanstrålade sedan SVUK och Radiokören i Radiohusets Studio 2 och avslutade projektet med en fullsatt och av publiken mycket uppskattad lunchkonsert på fredagen.

”Vi är så glada att samarbetet med Radiokören och möjligheten att fortsätta arbeta tillsammans även nu efter pandemin! säger körens producent Lotta Wilund.

En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »