A Voice for Humanity

Nytt körsångsprojekt lyfter fram barn och ungdomars hälsa

“A Voice for Humanity” är titel på tre nyligen släppta inspelningar med Sveriges Ungdomskör. ­Musiken, som är resultatet av ett omfattande konstnärligt projekt, finns nu på Spotify och iTunes. Projektet inleddes hösten 2018 då det initierades av organisationen SIGHT (Student Organization Networks) ­tillsammans med ­dirigent Erik Westberg, Kungl. Vetenskapsakademien och UNGiKÖR som står bakom Sveriges Ungdomskör.

Syftet med projektet är att uppmärksamma olika aspekter av hälsa för barn och ungdomar runt om i världen. Incitamentet är studenters tankar och texter om global hälsa idag. Dessa har omsatts i ­konstnärlig form genom beställningsverk av Jan Sandström Health 4 All och Kristin Boussard Letters to Familiar Stranger.

Titeln syftar på vår önskan att åstadkomma hälsa och välmående och en medmänsklig livssyn som omfattar alla. Texterna handlar om att se sammanhanget mellan våra mänskliga relationer och självklarheten i att ta hand om jordens resurser inför kommande generationer. Tillsammans kan vi skapa utveckling och förbättringar – det finns inga gränser för vad vi gemensamt kan åstadkomma.

PRODUKTIONSFAKTA

ARTISTER
Sveriges Ungdomskör
Dirigent Erik Westberg

Producent: Gunnar Andersson
Inspelningstekniker: Håkan Ekman
Mastering: Anders Hannus
Grafisk designer: Siw Lövkvist, FunktionellForm AB

Inspelningarna är gjorda 6 april 2018 och har möjliggjorts genom stöd från Studio Acusticum Records, Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet.

Nationella turnéer har skett med stöd från Kungl. Patriotiska Sällskapet, The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Sparbanken Nord samt Svenska kyrkan i Västmanland, Dalarna och Norrbotten.

Läs mer om de tre styckena!

En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »