Professor Erik Westberg dirigent för Sveriges Ungdomskör

Sveriges Ungdomskörs dirigent från och med hösten 2018 är Erik Westberg, professor i körsång vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

Hösten 2018 inleds med en storsatsning genom projektet Voices 4 Health med konsert i Eric Ericsonhallen i samarbete med globalhälsoinstitutet SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med projektet är att uppmärksamma unga människors hälsa globalt.

Under säsongen 2018–2019 kommer kören även att göra en turné i norra Sverige och Finland med konserter vid Festspelen i Piteå, Luleå och Uleåborg, inspelning i Studio Acusticum, samarbete med Radiokören samt turné till Danmark.

Med Erik som dirigent får ungdomarna ta del av stor kunskap, erfarenhet och musikalitet, vilket kommer att stärka dem i sitt musicerande såväl i gruppen som individuellt.

Mikaela Eriksson - ordförande UNGiKÖR

Foton: Miki Anagrius och Maria Fäldt.

En del av
En del av
Vakanser i kören

Vi tar emot ansökningar kontinuerligt.
Hör av dig för att boka provsjungning.

Kontakt
Producent Lotta Wilund: 0708-63 99 39
info@sverigesungdomskor.se

Webbmail »  |  Koristinloggning »