Professor Erik Westberg dirigent för Sveriges Ungdomskör

2018-05-08
Erik Westberg
Sveriges Ungdomskörs dirigent från och med hösten 2018 är Erik Westberg, professor i körsång vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

Hösten 2018 inleds med en storsatsning genom projektet Voices 4 Health med konsert i Eric Ericsonhallen i samarbete med globalhälsoinstitutet SIGHT på Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med projektet är att uppmärksamma unga människors hälsa globalt.

Under säsongen 2018–2019 kommer kören även att göra en turné i norra Sverige och Finland med konserter vid Festspelen i Piteå, Luleå och Uleåborg, inspelning i Studio Acusticum, samarbete med Radiokören samt turné till Danmark.
Med Erik som dirigent får ungdomarna ta del av stor kunskap, erfarenhet och musikalitet, vilket kommer att stärka dem i sitt musicerande såväl i gruppen som individuellt.
Mikaela Eriksson
ordförande UNGiKÖR
Foton: Miki Anagrius och Maria Fäldt.
quote-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram