A Voice for Humanity

2019-07-15

Nytt körsångsprojekt lyfter fram barn och ungdomars hälsa

“A Voice for Humanity” är titel på tre nyligen släppta inspelningar med Sveriges Ungdomskör. ­Musiken, som är resultatet av ett omfattande konstnärligt projekt, finns nu på Spotify och iTunes. Projektet inleddes hösten 2018 då det initierades av organisationen SIGHT (Student Organization Networks) ­tillsammans med ­dirigent Erik Westberg, Kungl. Vetenskapsakademien och UNGiKÖR som står bakom Sveriges Ungdomskör.

Syftet med projektet är att uppmärksamma olika aspekter av hälsa för barn och ungdomar runt om i världen. Incitamentet är studenters tankar och texter om global hälsa idag. Dessa har omsatts i ­konstnärlig form genom beställningsverk av Jan Sandström Health 4 All och Kristin Boussard Letters to Familiar Stranger.

Titeln syftar på vår önskan att åstadkomma hälsa och välmående och en medmänsklig livssyn som omfattar alla. Texterna handlar om att se sammanhanget mellan våra mänskliga relationer och självklarheten i att ta hand om jordens resurser inför kommande generationer. Tillsammans kan vi skapa utveckling och förbättringar – det finns inga gränser för vad vi gemensamt kan åstadkomma.

PRODUKTIONSFAKTA

ARTISTER
Sveriges Ungdomskör
Dirigent Erik Westberg

Producent: Gunnar Andersson
Inspelningstekniker: Håkan Ekman
Mastering: Anders Hannus
Grafisk designer: Siw Lövkvist, FunktionellForm AB

Inspelningarna är gjorda 6 april 2018 och har möjliggjorts genom stöd från Studio Acusticum Records, Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet.

Nationella turnéer har skett med stöd från Kungl. Patriotiska Sällskapet, The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Sparbanken Nord samt Svenska kyrkan i Västmanland, Dalarna och Norrbotten.

Läs mer om de tre styckena!

Musik: Jan Sandström (f. 1954)
Text: Alma Pflucker Karlsson (f. 1994)

Solister:
Johanna Ljungstrand, sopransolo
Linus Sjösten, barytonsolo

Om stycket
Health 4 All för Sveriges Ungdomskör och Erik Westberg beställdes av Kungl. Vetenskapsakademien 2018. Texten av Alma Pflucker Karlsson är inspirerad av SIGHT:s studentnätverk och talar om vikten av hälsa för världens barn. Viktiga rader i texten är: ”Bring health to all. Health for the boy who came with a boat. For the girl with no one on her side. As the youth unite, there are no limits what we can do. We will stand with you.”


Health for all
Health for the boy who came with a boat
For the girl with no one on her side
For everyone, everywhere
As the youth unite
There are no limits to what we can do
We stand with you

Bring health to all
To the people close to you
And to the people you don´t yet know
If we all contribute
In bringing wellbeing to the world,
There are no limits to what we can do

We stand with you
Hear our voices
We raise them together
Join our chorus
It´s about hope and light.
The future is here
We set the tone for change.
When we sing together
Our words create bridges
When we dream as one
There are no limits

Musik och text: Kristin Boussard (f. 1988)

Om stycket:
Letters to Familiar Stranger är ett körstycke som handlar om att ha medkänsla med – och att ställa upp för någon man aldrig träffat. Texten är inspirerad av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Då verket är beställt av UNGiKÖR och skrivet för Sveriges Ungdomskör, har kompositören låtit sig inspireras av ungdomars drivkraft och förmåga att ställa krav på äldre vuxna att ta ansvar för att dessa mål uppnås.
Verket har av Föreningen Svenska Tonsättare (FST) valts att presenteras under Körledarkonventet i Lund i år i syfte att bredda den svenska körrepertoaren.


Breathe easy
Breathe calmly my friend
I'll help you carry your burdens
Make sure that they'll see it through
I wish you all that you require
to live a carefree, healthy life
Keep breathing

Breathe easy
Rest your weary mind
Tomorrow's ours for the taking
Let's share the wealth my friend
Although I may never meet you
you are my brother and my sister
so keep drawing that breath
and I will hold mine, for you

Musik: Jan Sandström (f. 1954)
Text: Johan Märak (f. 1928)

Solist: Erik Stillesjö, tenorsolo

Om stycket:
Vuojnha Biegga är ett systerverk till Biegga Luothe, båda byggda på samma jojk av Johan Märak. Verket är ursprungligen en beställning av Orphei Drängar 2002, men omarbetades 2017 för blandad kör till Erik Westbergs Vokalensemble. Sparsamt textsatt förmår jojken överföra tankar och känslor – inte sällan om det gudomliga. I denna komposition kan man höra renhjordens flykt och snöripans lockrop – den fågel som kommer med bud, med hälsning, alltså en sorts nordisk fredsduva.


Na de jo bieggá båså∂ij
lo, lo, lo, lo ...
Basse Vuojnha buktta rij
Ibmilis dervuo∂ajt
Ålmmujta sáme ednamij
Buorre sivnnja∂usájt

Nu blåser vinden
lo, lo, lo, lo ...
Kommer med den
Helige Ande
En hälsning ifrån Gud
Till människorna
i vårt sameland, med välsignelse

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram